top of page
IMG_8301.jpg

Verwerpen bestemmingsplan vakantiepark Rutbeek kan zonder schadevergoeding

De gemeenteraad had de keuze  om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Op basis van de met de ontwikkelaar vastgestelde exploitatieovereenkomst kan dit zonder schadevergoeding vanuit de gemeente en de rechtsopvolger van de regio Twente. Vervolgens kunnen zij het gebied terug bestemmen naar natuur/recreatie. Hieronder meer details over deze oplossing

De oplossing

De ontwikkelaar heeft geen rechten op de bouwmogelijkheden in het huidige bestemmingsplan
De plannen voor het vakantiepark gaan terug tot de jaren ‘80. Begin jaren ’90 is bouwvergunning verleend voor 290 vakantiehuisjes. Deze plannen zijn echter nooit doorgegaan. Het voorliggende stemmingsplan is van een andere ontwikkelaar die een nieuw plan heeft bedacht. Dat plan gaat uit van 250 vakantiewoningen. Minder huisjes, maar wel woningen met een veel grotere nokhoogte en oppervlakte. De bouwregels maken maar liefst 127 woningen met een nokhoogte tot 7,5 meter mogelijk. Per saldo neemt het bouwvolume enorm toe. Voor dit nieuwe bouwplan en de ontsluiting is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het raadsvoorstel waarover de raad in mei 2024 stemt heeft hier betrekking op.


Enschede kan zonder schadevergoeding afzien van het vakantiepark
De ontwikkelaar heeft in 2016 een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente met oog op het bestemmingsplan waarover de raad nu moet besluiten. Voor de volledigheid, dit is na het principebesluit van de raad in 2014 over de ontsluiting van het vakantiepark. De exploitatieovereenkomst bepaalt dat de overeenkomst de bevoegdheden van de raad onverlet laat en dat de gemeente niet aansprakelijk is indien de raad geen gebruik maakt van haar publiekrechtelijke bevoegdheid om het bestemmingsplan vast te stellen. Indien de raad het bestemmingsplan verwerpt, kan de gemeente de overeenkomst opzeggen. De gemeenteraad heeft vervolgens haar handen vrij om de oude bouwmogelijkheden weg te bestemmen en om te zetten in natuur en recreatie. Overigens kan ook de rechtsopvolger van de regio Twente zich contractueel zonder schadevergoeding bevrijden van de afspraken met de ontwikkelaar.

bottom of page