top of page
IMG_1354.jpg

Nieuws

Behoud het Rutbeek volgt het lokale, nationale & internationale nieuws op het gebied van natuur, milieu & stikstof. Hier een overzicht van voor ons relevante zaken. 

Spectaculaire actie XR voor behoud Rutbeek

30 Juni 2024

IMG-20240630-WA0004.jpg

Zondagavond vond op het Rutbeek een spectaculaire actie plaats van Extinction Rebellion. Op zo'n 10 meter hoogte werd een spandoek opgehangen vóór behoud van het Rutbeek. Twee ervaren bomenklimmers van XR wisten het spandoek in rap tempo over het fietspad midden in het natuurgebied te hangen. Dit is het deel van het Rutbeek dat met de komst van het bungalowpark vrijwel geheel zal worden opgeofferd.

 

XR verzet zich tegen:

 - De kap van vele duizenden bomen

-  Het verdwijnen van 1250m waterzuiverende rietkraag.

BhR in bezwaar tegen raadsbesluit! 
 

Juni 2024

Vorige week heeft de actiegroep Behoud het Rutbeek, bij de gemeenteraad van Enschede, bezwaar ingediend tegen het besluit van 10 juni 2024, waarbij de procedure voor het houden van een raadgevend referendum abrupt werd geblokkeerd.

Het bezwaarschrift is mede namens de 622 ondersteuners van het inleidend verzoek voor het houden van dat referendum ingediend. De gemeenteraad passeerde het initiatief voor het referendum -op oneigenlijke gronden- en nam direct daarna het besluit om de bouw van 250 recreatiewoningen op het Rutbeek mogelijk te maken.

Eerder hebben wij deze gang van zaken al nadrukkelijk verworpen en aangemerkt als ‘een zwarte dag voor de democratie’ en als een handelen van een ‘onbetrouwbare overheid’.

Ook Extinction Rebellion    in verzet!

Juni 2024

IMG-20240620-WA0014.jpg
IMG-20240620-WA0031.jpg
IMG-20240620-WA0034.jpg
IMG-20240620-WA0027.jpg

Op 20 juni hield Extinction Rebellion een eerste actie voor het behoud van het Rutbeek, deze was georganiseerd los van Actiegroep BhR.

Hieronder het persbericht vanuit XR:

Persbericht 'Rutbeek van Iedereen'

 

Vanavond 20 junni zo tegen een uur of zeven verzamelden zich voor het Enschedese gemeentehuis

-plaats delict zo je wilt- een brede schakering aan

Enschedeers: zo n stuk of vijftig mensen van een zeer diverse pluimage,van een hippie uitstraling, tot doorsnee Enschedese burgers.

Maar allemaal kwamen ze spontaan af op een impusief opgezette -voor deze gelegenheid ook aangemelde- demonstratie van Extinction Rebellion Twente,om de aandacht te vestigen op een te ontwikkelen bungalowpark op het Rutbeek, inclusief het onwelriekend bestuurlijke truukje rond een referendum. 250 Villa's in een kwetsbaar gebied onder de rook van Enschedese buitenwijken .

Een bekend thema tegenwoordig Burgers en Natuur versus bestuur, al dan niet aangejaagd door belangen van projectontwikkelaars, met vermeende rechten.

 

Ook al was Extinction Rebellion de initiatiefnemer voor deze demonstratie,

het thema lijkt behoorlijk breed gedragen onder de Enschedese bevolking. Je eigen leefomgeving is klaarblijkelijk van levensbelang. Er waren verhalen van mensen die al jaren met hun gezinnen op die plek gaan zwemmen en een beetje picknicken

 

Er gaan ongeveer tientallen voetbalvelden oppervlakte kwetsbare natuur,linea recta de pijp uit en in de zakken van een projectontwikkelaar.

Door dat broodnodige 'Geitenpaadje' dat de politiek zo nodig moest bewandelen, die gedenkwaardige maandagavond de 10e juni.

Hier heeft de gemeenteraad dus blijkbaar de belangen van hun eigen burgers verkwanseld: de publieke ruimte wordt vermarkt.

 

Vijftig ontstemde Enschedeers, die reageerde op een impulsief georganiseerde demonstratie. 

Dat riekt naar meer.

Enschede is hier nog niet klaar mee.

Een zwarte dag voor de democratie in Enschede 
Raad schrapt referendum en zegt direct 'ja' tegen 250 vakantiebungalows

Juni 2024

Er komt geen referendum over een vakantiepark op Het Rutbeek. Een meerderheid van de gemeenteraad (PvdA, BBE, CU en VVD) heeft het proces, dat volop gaande is en waarvoor al 600 mensen hun handtekening hadden ingediend, maandagavond stopgezet. Meteen daarna werd het voorstel om 250 bungalows bij het recreatiepark mogelijk te maken door de coalitiepartijen aangenomen. Daarnaast steunde een meerderheid van de raad een voorstel waardoor binnen nu en vier jaar alle vergunningen aangevraagd moeten zijn, en vier jaar daarna de huisjes er moeten staan. Lees meer hierover in het artikel van 1Twente.


Op oneigenlijke gronden hebben ze het beoogde referendum over het Rutbeek bungalowpark, aan de kant gezet en daarna gelijk het bestemmingsplan voor het bungalowpark goedgekeurd.


BhR is van mening dat de slinkse wijze die de coalitie heeft toegepast onrechtmatig is. Op dit moment is BhR aan het onderzoeken of er rechtsmiddelen zijn om het gemeenteraadsbesluit te laten vernietigen. Als die er zijn zal BhR deze gaan inzetten.
Daarnaast is BhR zich al aan het voorbereiden op de beroep procedure die er aan gaat komen van het goedgekeurde bestemmingsplan. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan besluit snel wordt gepubliceerd (wellicht in de vakantieperiode) waarna de mensen die 4 jaar geleden een zienswijze hebben ingediend 6 weken de tijd hebben om beroep aan te tekenen. 

documenten

Gemeenteraad stelt discussie & besluit over plannen bungalowpark Rutbeek uit

Mei 2024

Op 13 mei 2024 zou de gemeenteraad Enschede in eerste instantie stemmen over het raadsbesluit dat 250 bungalows op het Rutbeek mogelijk maakt. Door de initiele referendum aanvraag vanuit actiegroep Behoud het Rutbeek, is deze stemming uitgesteld. Uiteindelijk is op 13 mei zelfs de bespreking van het agendapunt uitgesteld, dit omdat er teveel onduidelijkheid was rondom zowel het referendum als over diverse ingediende moties. Een volgende vergadering staat gepland op 10 juni. 

Vervolgvergadering stadsdeelcommissie 

April 2024

In het stadhuis werd donderdagavond 4 april de commissievergadering van stadsdeel Zuid hervat. Vorig week was het woord aan ruim tien insprekers, die in grote meerderheid hun ongenoegen uitten over de plannen op Het Rutbeek. Nu konden vertegenwoordigers van de raadsfracties en de wethouder hun vragen, antwoorden en oordelen kwijt. Een opmaat naar de raadsvergadering, waarin er een besluit moet worden genomen over de wijziging van het bestemmingsplan. Dat er groen licht komt voor een vakantiepark met 250 huisjes bij Het Rutbeek is nog allerminst zeker. De PvdA, het CDA en de PVV twijfelen nog openlijk over het uiteindelijke standpunt dat zij in de raadsvergadering van maandag 13 mei zullen innemen. Lees meer hierover in het artikel van 1 Twente. 

Zakelijke vergadering
microfoon

Plan besproken in stadsdeel commissie - vergadering geschorst

Maart 2024

Op 26 maart is het plan voor een bungalowpark op het Rutbeek besproken in de stadsdeel commissie Zuid. Er waren maar liefst zo'n 100 bezoekers in het stadhuis aanwezig voor een stilprotest. Zie hier de opname van de vergadering.

Daarnaast hebben 10 mensen ingesproken om de argumenten tegen het Bungalowpark én de oplossing om het Rutbeek te kunnen behouden toe te lichten. 

Dit resulteerde in zoveel vragen vanuit de raad dat de vergadering is geschorst. Er zal een vervolgvergadering worden gepland, waarin de raadsleden met elkaar & de wethouder in discussie gaan over het te nemen besluit. Ook krijgen de insprekers van 26 maart dan nog een laatste keer het woord.

Deze vervolg vergadering is op donderdag 4 april om 19.00 in het stadhuis ook hier willen we met zoveel mogelijk mensen vertegenwoordigt zijn voor een stil protest. 

Stappenplan voor natuurherstel

Februari 2024

Het door Vogelbescherming ontwikkelde concept Basiskwaliteit Natuur biedt daarvoor een concreet stappenplan. Het is opgesteld voor de grote diversiteit aan Nederlandse landschappen. Daarmee is het bij uitstek ook bruikbaar voor de overgangsgebieden rond de Natura 2000-gebieden, waar landbouw en natuur gelijkwaardig zijn. 

Download hier de handreiking voor Basiskwaliteit Natuur in Overgangsgebieden inclusief deze bijlage.: 

Toestand natuur is
Buurserzand slecht

Januari 2024

Rapport Ecologische Autoriteit 22/01/2024. Natuur juist vaak in problemen gekomen door activiteiten en veranderingen in de omgeving Maatregelen moeten in de meeste gevallen ook buiten de Natura2000 gebieden genomen worden. Zie artikelen dagblad Tubantia 27/01/2024.

En zie Ecologische Autoriteit

Geen evenementen op Vliegveld Twenthe

December 2023

De raad van State heeft gisteren het bestemmingsplan dat evenementen moet mogelijk maken op Vliegveld Twenthe vernietigd van wege stikstofregels

Tubantia 7 december

Zwermen boven het Rutbeek

November 2023

Op 19 november in de tubantia een adembenemend schouwspel boven Rutbeek. Precies op de plek waar het vakantiepark is geprojecteerd!

Kappen met de vakantieparken!
- Arjen Lubach

Oktober 2023

 “En nou is het afgelopen met al die uniforme vakantieparken!" in aflevering 26 van De Avondshow heeft Arjen Lubach het over de 'verroompottisering' van Nederland. Wij willen voorkomen dat dit ook met het Rutbeek gebeurd.

zie: https://npo.nl/start/serie/de-avondshow-met-arjen-lubach/seizoen-5/de-avondshow-met-arjen-lubach_65

Geen nieuwbouw in Enschede

Februari 2023

Voorlopig streep door duizend huizen in Enschede, en misschien nog wel meer.
De bouw van zeker duizend huizen in Enschede gaat voorlopig niet door. Het gaat om huizen op het Eschmarkerveld en het Cromhoffpark. Stikstof is de boosdoener.

Meer stikstof in Oost Nederlandse natuur

Januari 2023

De veronderstelde stikstofneerslag op verschillende Oost-Nederlandse natuurgebieden is volgens gezondheidsinstituut RIVM nog hoger dan tot dusver werd gedacht. Dit blijkt uit de nieuwste versie van het rekenmodel Aerius, dat wordt gebruikt om de invloed van stikstof op de natuur te berekenen.

Wolf gespot rond Rutbeek

December 2022

De das, de wielewaal, de steenmarter en de steenuil waren al waargenomen in de natuur rondom het Rutbeek, maar nu kan daar een nieuwe beschermde diersoort aan toegevoegd worden: wij hebben sporen van de wolf gespot.

bottom of page