top of page

Ons verhaal

Behoud het Rutbeek is opgericht vanuit

Stichting Behoud leefomgeving Enschede-Zuid & Belangengroep Buurserzand Rutbeek

Wij maken ons ernstig zorgen voor de komst van een recreactiepark

IMG_0523.jpg

Stichting behoud leefomgeving Enschede Zuid

heeft als doel:

  • het bevorderen van een goed leefklimaat

  • het verhogen van de recreatiewaarde

  • het bevorderen van het behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden.

Logo BBR_cutout.png

Belangengroep 
Buurserzand 
Rutbeek

staat voor verbetering van flora, fauna en leefbaarheid in deze omgeving:

Actief - Alert - Toekomstgericht

bottom of page