top of page

Onze argumenten

Om de bouw van bungalows op het Rutbeek stop te zetten

Bungalowpark = geen Woningen

 • Eerste zorg is dat de woningbouw projecten doorgang kunnen krijgen, waar juist de stikstofruimte voor nodig is.

 • Het is onzinnig om deze stikstofruimte te verkwanselen door onnodige projecten.

 • Het is onuitlegbaar om boeren voor stikstofreductie uit te kopen en vervolgens deze stikstof ruimte te benutten voor de bouw van een vakantiepark.

Afbeelding Manifest_edited.jpg
stikstof crisis.png
RKA-2013100003.jpg

Verkwanseling natuur

 • De overheid moet eerst het natuurbelang wegen voor het ondernemersbelang.

 • De bouw en exploitatie van 250 vakantiewoningen naast een Natura 2000 gebied leidt niet tot stikstofreductie, terwijl dit noodzakelijk is.

 • Het recreatiepark zal leiden tot duizenden extra bezoekers per maand op “Het Buurserzand.

 • Extra druk betekent dat in dit kwetsbare gebied kritische natuurwaarden verder zullen worden overschreden.

stikstof crisis.png

Ernstige aantasting leefomgeving

 • Populaire rondje Rutbeek is straks niet langer meer mogelijk voor recreanten, sporters en wandelaars.

 • Het gebied tussen “Het Rutbeek” en “Het Buurserzand” wordt zeer intensief gebruikt door atletiekverenigingen, mountainbikeclubs, wielerverenigingen, ruiters, recreatieve hardlopers en wandelaars. Hun veiligheid is niet te waarborgen met de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen per dag.  >800 verkeersbewegingen extra!

 • Het aangezicht van het recreatieterrein wordt ingrijpend veranderd door de komst van 250 (recreatie)woningen.

 • Het leefgebied en het bestaan van onder meer de zeldzame zandhagedis, das, steenmarter en haas (rode lijst) zal verdwijnen

rutbeek winter_edited.jpg
Dode haas.jpg

Verkeersveiligheid in het geding

 • Wegen rondom het park zijn in het geheel niet berekend op extra verkeersbewegingen > 800 per dag!

 • Toename van verkeersbewegingen vergroot de kans op ongelukken

 • Verkeersoverlast op wisseldagen in het gehele gebied rondom het park

stikstof verkeer.jpg

Personeelstekort

 • Argument van werkgelegenheid is achterhaald

 • Er is een structureel te kort aan personeel

 • Arbeidskrachten op het gebied van horeca, schoonmaak en onderhoud zijn schaars.

Personeel gezocht.png
stikstof crisis.png
Nieuwbouw rijtjeshuizen

Niet een paar bungalows maar een complete villawijk

De huidige plannen maken ​de volgende woningen mogelijk op het Rutbeek:

-127 woningen, van 80 m2 en een hoogte van 7.5m

-15 groepsaccommodaties, van 370 m2 en een hoogte van 9m

- 63 woningen van 90 m2 en een hoogte van 4,5m

- Centrale voorziening van 1700 m2 en een hoogte van 9m

- 2 bedrijfswoningen van 100 m2 en een hoogte van 7.5m.

Ter vergelijking; een gemiddeld rijtjeshuis van 2 verdiepingen heeft een hoogte van 5m.

Kortom, niet een paar bungalows maar een complete villawijk.

De kosten komen
voor de baten 

 • Een van de argumenten voor het park zijn de door de gemeente verwachten inkomsten, met name uit ​de toeristenbelasting. Hierbij wordt uitgegaan van een zeer succesvolle bezetting van het park door toeristen. Of dit ook zo zal zijn is echter zeer de vraag, onder andere omdat het merendeel van de huisjes verkocht zal worden aan vermogende particulieren die het ook voor eigen recreatie gebruiken. 

 • Daarbij heeft de gemeente wel significante extra kosten aan het park. Bijvoorbeeld op het gebied van aanpassing & onderhoud van infrastructuur.

 • Deze kosten zijn terugkerend en moeten worden gemaakt al voor het park er is. De baten zijn onzeker, en komen pas na de kosten.

geld
bottom of page