top of page

Het Rutbeek wordt blijvend van zijn charme ontdaan.

Heide, bos, mountainbikeroutes en wandel- en fietspaden moeten plaats maken voor bungalows.

Omliggende natuur zoals Natura 2000 gebied het Buurserzand worden verder overbelast met stikstofdepositie

Afbeelding Manifest.jpg

De plannen zijn achterhaald &  
de plannen verwerpen kan!

De plannen voor het bungalowpark dateren uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn de tijden veranderd; klimaatcrisis, stikstofcrisis, natuur en milieu in de verdrukking en woning- en arbeidsmarkt overspannen. Het is onzinnig om in dit licht de bouw van vakantiewoningen nog te overwegen.             

Op basis van de met de ontwikkelaar vastgestelde exploitatieovereenkomst kan dit zonder schadevergoeding vanuit de gemeente en de rechtsopvolger van de regio Twente. Vervolgens kan de gemeente het gebied terug bestemmen naar natuur

Wij, omwonenden en burgers van Enschede zijn van mening dat heroverweging nu op z’n plaats is en doen een oproep aan provincie, gemeente en Regio Twente om af te zien van de plannen om een bungalowpark te realiseren.

Ondersteun ons initiatief

en laat je email achter en we houden je actief op de hoogte

Dank voor de interesse!

bottom of page